جامعه

در پیرامون و مرکز قدرت: به‌مناسبت سالگرد درگذشت پروفسور مریم میرزاخانی

در پیرامون و مرکز قدرت: به‌مناسبت سالگرد درگذشت پروفسور مریم میرزاخانی

پروفسور مریم میرزاخانی فارغ التحصیل ریاضی در دانشگاه شریف در ایران و پس از آن دانشگاه هاروارد به عنوان معتبرترین دانشگاه دنیا و سپس دارای کرسی استادی در دانشگاه استنفورد بود. میرزاخانی اولین دختر برنده...

پرسه در خاک غریب: بازنمود آسیب‌های روانیِ تبعید در ترانه‌

پرسه در خاک غریب: بازنمود آسیب‌های روانیِ تبعید در ترانه‌

هنرمندان، با توجه به حساسیت‌های بالاتری که نسبت به دیگر افراد جامعه دارند، در معرض آسیب‌هایی به مراتب عمیق‌تر و گسترده‌تر هستند. در بررسی‌های بالینی در بین هنرمندان تبعیدی، بیشتر آنها احساس خمودگی، بی‌خوابی یا...

تن، اقتصاد و سیاست

تن، اقتصاد و سیاست

در تلقی رایج، مسأله پوشش اجباری را باید بر مبنای «فرهنگ پدرسالار» جامعه ایران و ذهنیت مذهبی آن تحلیل کرد. بی‌تردید، فرهنگ و مذهب در ایجاد بسیاری از رویه‌ها نقش دارند، اما تبیین فرهنگی نمی‌تواند...

Page 1 of 2 1 2