سیاست

بازی تخت طاووس

بازی تخت طاووس

تصمیم دانلد ترامپ در خروج آمریکا از قرارداد هسته‌ای بی‌شک فشار زیادی بر حکومت روحانیان وارد خواهد کرد. هرچند سیاست آمریکا تغییر رژیم نیست، اما جمهوری اسلامی وارد فاز مبهمی از توافق خود با غرب...

در گذشت برنارد لوئیس، پژوهشگری که بازگشت اسلام‌گرایی را پیش‌بینی کرده بود

در گذشت برنارد لوئیس، پژوهشگری که بازگشت اسلام‌گرایی را پیش‌بینی کرده بود

برنارد لوئیس، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه پرینستون و نویسنده مقاله «بازگشت اسلام» (۱۹۷۶) در حالی در صد و‌ یک سالگی درگذشت که خاورمیانه هنوز صحنه فعالیت گروه‌ها و دولت‌های افراطی اسلام‌گراست.

Page 1 of 4 1 2 4