محیط زیست

یافته‌های پژوهش جدید درباره اثر منفی آلودگی هوا بر مغز کودکان

یافته‌های پژوهش جدید درباره اثر منفی آلودگی هوا بر مغز کودکان

در فروردين‌ماه سال جاری كه رو به پايان است، آلودگی هواى تهران به بدترين وضعيت خود در ۱۰ سال اخير رسيد. مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفته نوروز ۹۷ آلوده‌ترین نوروز تاکنون بوده است....

Page 1 of 2 1 2